Com decidir que Empresa de Manteniment Contractar

En primer lloc, no s’ha de deixar portar per les grans marques, en molts casos això no és una garantia de millor servei, ja que davant d’un problema greu pot trobar trucant sense parar, sense ser atès, saltant de departament en departament sense rebre una solució . Trieu una empresa que li doni un servei personalitzat, i proper, segur que vostè és capaç de adonar-se’n per si mateix simplement tractant amb el Comercial que l’atén. L’única cosa important no és tan sols el preu. Ha de tenir en compte que els serveis que les Empreses ofereixen no són gratuïts i suposen una despesa important per a elles, aturi a pensar; sous, cotxes, assegurances, impostos, Seguretat Social, IRPF, locals, materials, administratius, llum, aigua … i un llarg etcètera que totes les Empreses de Manteniment hem de complir. És per això que els preus molt barats poden ser únicament de captació i amagar un il·limitat canvi de peces del seu ascensor per complir amb l’objectiu de facturació.

Trieu sempre aquelles empreses que tinguin un preu just i coherent, desestimi els extrems. Pensi que les empreses més grans, ha de suportar unes despeses d’estructura majors que han de repercutir als seus clients, és per això que no ha de pagar ni més, ni menys, ha de pagar un preu just pel servei que recibe.Duración dels contractes. En el cas d’un canvi de mantenidor, exigeixi sempre que la durada dels contractes no sigui superior a un any, això el capacita per canviar el servei si no rep el tracte esperat a la finalització del contracte.

Des d’ ASCENSORS EURO CONDAL, creiem que el client ha de treballar amb nosaltres perquè se sent atès, i som dignes de la seva confiança. Per això, no solament els nostres contractes tenen una durada d’un any, sinó que també incorporen una clàusula “SENSE COMPROMÍS DE PERMANÈNCIA”, que és reflex de la nostra Garantia Total cap al Client.

Aquests són els consells que humilment els fem arribar des de la nostra Empresa, recordeu que és Vostè i la seva Comunitat qui decideix, només pretenem assentar uns criteris per ajudar-los en la seva elecció.