Estalvi llum ascensor

ahorro luzMolts dels nostres clients s’han mostrat sorpresos en saber el percentatge de despesa real que suposa l’ascensor de la seva comunitat de propietaris sobre la factura total. I és que suposa aproximadament el 25% del consum energètic de les zones comunes. És a dir, que d’una sola factura, el consum d’un ascensor és pràcticament una quarta part. Una porció gens menyspreable tenint en compte el estalvi de corrent que es podria aconseguir duent a terme només una sèrie de mesures.

Però anem a poc a poc. Passem a especificar en què dedica un ascensor seva despesa energètica. El 75% del consum elèctric està destinat a la il·luminació de la cabina. Mentre que la resta, un 25%, és el que s’usa per a posar en funcionament el sistema de tracció de l’elevador.

Com podem traduir aquestes dades en mesures de estalvi d’energia en ascensor? Molt senzill, en Ascensors Euro Comtal us proposem tres opcions que ajudaran a que la seva comunitat de veïns es beneficiï d’un important estalvi tant si duen a terme una d’elles com si es decideixen a implantar les tres.

La nostra primera mesura consisteix, evidentment, en reduir el consum que l’ascensor dedica a la il·luminació de la cabina. Per això recomanem instal·lar dispositius que detectin la presència de moviment i que siguin capaços d’apagar el llum quan l’ascensor estigui buit. Només amb aquesta simple mesura ja haurà aconseguit un important estalvi en la factura de la llum. Però encara pot anar més enllà col·locant llums LED. El seu baix consum farà que la despesa elèctrica que comporti la seva encesa sigui pràcticament nul.

La segona mesura, és clar, advoca per optimitzar l’eficiència dels sistemes de tracció, afegint variadors de freqüència que s’encarreguin de suavitzar les arrencades i les frenades de l’elevador. D’aquesta manera s’aconseguirà obtenir un gran estalvi energètic.

I, finalment, la nostra tercera mesura de estalvi de llum de l’ascensor es tracta, com no podia ser d’altra manera, de efectuar un manteniment periòdic que s’ocupi de garantir que totes les peces i mecanismes de l’ascensor estan en perfecte estat. Aquesta simple mesura allargarà la vida útil de l’elevador i, a més, s’encarregarà d’augmentar l’eficiència dels mateixos , fent d’aquesta manera que consumeixin menys energia. Per no parlar, és clar, de l’estalvi econòmic que suposa evitar, amb una simple revisió, una fallada o una avaria en la maquinaria de l’ascensor.

El total d’estalvi que podrem aconseguir en el consum energètic d’un ascensor dependrà de diversos factors però, en general, oscil·larà entre un 0 i un 75% del consum habitual. És important, però, tenir en compte que en funció del tipus d’elevador de què es gaudeixi es podrà aplicar un estalvi major o menor. Així, un ascensor hidràulic, per exemple, amb prou feines permetrà cap optimització de la seva eficiència i, en conseqüència, no podrem aplicar cap mesura d’estalvi sobre el seu mecanisme. Un altre qüestió ben diferent són els ascensors elèctrics , que ens permetran oferir un estalvi més o menys depenent de les seves característiques de sèrie.

En qualsevol cas, en Ascensors Euro Condal us garantim un important estalvi en el consum de la llum. Si es posa en contacte amb nosaltres per sol·licitar el nostre servei d’estalvi li enviarem a un dels nostres professionals perquè realitzi un estudi generalitzat del seu ascensor. Ell serà l’encarregat de buscar totes les vies possibles sobre les quals poder dur a terme l’estalvi. D’aquesta manera, després informar de l’estat del seu ascensor i de les diferents opcions de les que disposa per a reduir el seu consum elèctric, esperarà la seva resposta per aplicar aquelles mesures que vostè hagi escollit.

Així mateix, si està pensant en renovar el seu ascensor nostres tècnics li presentaran una àmplia gamma de possibilitats amb què reduir d’arrel el consum energètic. Truqui’ns i informeu-vos sense compromís.